PRAVILNIK

1. NAZIV, SEDIŠTE I DRUGI BITNI PODACI U POGLEDU ORGANIZATORA NAGRADNOG KONKURSA
Organizator nagradnog konkursa  “Osvoji omiljenu hranu svog ljubimca” je LineVet d.o.o, Nova Pazova, PIB 109960020, Šesta industrijska 10, 22330 Nova Pazova, Srbij, u daljem tekstu Organizator.

2. NAZIV, VREME TRAJANJA, SVRHA I MESTO ODRŽAVANJA NAGRADNOG KONKURSA
Nagradna igra pod nazivom “ Osvoji omiljenu hranu svog ljubimca” održava se na Facebook stranici Hill's Pet Nutrition (RS) kanala u cilju promocije Hill’s proizvoda.
Nagradni konkurs na stranici Organizatora traje od ponedeljka 13.03.2023. do petka 30.06.2023. sa završetkom u 23.59h.
Pobednici konkursa biće u ponedeljak, 03.07.2023.obavešteni o preuzimanju nagrade.
Pravila konkursa će biti objavljena na zvaničnoj web stranici Organizatora.

3. USLOVI I OPIS UČESTVOVANJA U NAGRADNOM KONKURSU
Prijavljivanje se vrši slanjem fotografije u inboks Hill’s Facebook stranice.
Fotografije treba da sadrže račun(e) 4 ista Hill’s proizvoda iste gramaže, kao i fotografiju Vašeg ljubimca sa njegovom omiljenom hranom.

Na konkursu mogu da učestvuju svi koji:
· su stariji od 18 godina
· su državljani Srbije i imaju prebivalište u Srbiji
· su saglasni sa pravilima ovog konkursa
· koji imaju registrovan profil na Facebook društvenoj mreži
· prate Hill’s Pet Nutrition (RS) Facebook stranicu
· pristaju da Organizator prikupljene odgovore koristi kao promotivne materijale bez dodatnih nadoknada učesnicima;
· pristaju da Organizatoru ostave svoje lične podatke (ime, prezime, kontakt telefon i e-mail adresu) prvenstveno u svrhu kontaktiranja ukoliko je učesnik osvojio nagradu ili obaveštenja u toku Konkursa.
Svi koji ispunjavanju gore navedene uslove imaju pravo učešća u nagradnom konkursu, izuzev zaposlenih kod Organizatora.
Fotografije se moraju poslati sa privatnog naloga, nije dozvoljeno postavljati sa lažnih (nevažećih) naloga. U slučaju da administrator uoči zloupotrebu stranice od strane jednog ili više korisnika mreže, ovi korisnici, bez upozorenja, biće diskvalifikovani iz nagradnog konkursa..
Odgovori koji ne odgovaraju zadatoj temi, koji su poslati u Inbox Fb stranice ili na bilo kojoj drugoj objavi sem objave namenjene nagradnom konkursu, kao i odgovori koji nisu autorskog tipa, neće biti razmatrani od strane stručnog žirija.

Uslov za učešće u Konkursu je prihvatanje ovih Pravila, što Učesnik čini prijavljivanjem na Konkurs.

4. NAGRADE
Svi učesnici koji budu ispunili uslov, dobiće jedan proizvod (koji je naveden na računu) kao poklon na kućnu adresu. 

5. USLOVI ZA PREUZIMANJE NAGRADA
Svi lični podaci zaštićeni su u skladu sa opštim aktima organizatora konkursa u oblasti zaštite podataka o ličnosti i u skladu sa zakonom o zaštiti ličnih podataka. Učesnici konkursa se izričito slažu da organizator koristi lične podatke isključivo za potrebe ovog Konkursa.

6. OPŠTE ODREDBE:
Organizator obaveštava sve učesnike na ovom konkursu da isti ima isključivo zabavni karakter, da se učešće ni na koji način i ni pod kojim uslovima, posredno ili neposredno ne naplaćuje, niti je učestovanje na konkursu uslovljeno bilo kakvim materijalnim davanjem ili činidbom od strane osobe koja na konkursu učestvuje.


Kompanija Facebook ni na koji način nije uključena u pripremu i realizaciju ovog Konkursa i ne snosi nikakvu odgovornost za njega.


Molimo da pažljivo pročitate ova pravila pre nego što uzmete učešće, a pre nego što nastavite, trebalo bi da odštampate ili sačuvate kopiju ovih pravila za svoju arhivu.
Prijavom za učestvovanje na ovom konkursu smatra se da je svaki učesnik pročitao/la ova pravila, da ih je razumeo u celosti i dao saglasnost za sledeće:
Kao lice koje je starije od 18 godina, saglasan/a sam sa davanjem mojih ličnih podataka. Učesnici konkursa se izričito slažu da organizator koristi lične podatke isključivo za potrebe ovog konkursa.
Takođe sam saglasan/a da materijal nastao tokom realizacije ovog konkursa može da se koristi na internet stranici koju je postavio Organizator kao i da se koriste u druge marketinške svrhe (Facebook i dr,), a sve u vezi ovog konkursa i dok traje promocija ovog konkursa.
Obavešten/a sam da se moji lični podaci ime i prezime, adresa stanovanja broj telefona prikupljaju isključivo zbog slanja nagrade na kućnu adresu. Takođe sam obavešten/a o svom pravu da svoj pristanak na davanje ličnih podataka opozovem, kao i svojim pravima u slučaju nedozvoljene obrade.
Pristajem da budem kontaktiran od strane Organizatora u vezi sa ovom akcijom.
Potvrđujem da sam upoznat sa pravom da Organizator pri realizaciji ove aktivacije ne prihvati ili ukloni sve grafike i druge materijale koje po svom nahođenju smatra neprihvatljivim, zbog toga što nisu u skladu sa propisima ili nisu u skladu sa pozitivnim vrednostima koje Organizator promoviše (biće uklonjene poruke koje se dovode u vezu sa: nasiljem, stavljanjem maloletnih lica u vezu sa alkoholom, povezivanjem alkohola i vožnje, pozivanjem na nasilje, nacionalnu, versku, rasnu ili bilo koju drugu vrstu netrpeljivosti).
Potvrđujem da Organizator ne snosi odgovornost u slučaju zloupotrebe materijala kao i da Organizator nije odgovoran za štetu koja mi može nastati usled (zlo)upotrebe podataka koje ostavljam ovim putem.
U slučaju spora, primeniće se pravo Republike Srbije i nadležnost suda u Beogradu.
Shodno Zakonu o Zaštiti podataka o ličnosti, podaci nagrađenih (na Facebook-u) se čuvaju u bazi Organizatora onoliko dana koliko je potrebno da se nagrada isporuči, a najviše 30 dana nakon čega će biti automatski izbrisani.