PRAVILA TAKMIČENJA 2024.  „LJUBIMAC NEDELJE“ (Pet of the Week) NA FACEBOOK-u

Ovaj dokument (u daljem tekstu Pravila) predstavlja kompletna i obavezujuća pravila konkursa

Ljubimac nedelje (Pet of the Week)  (takmičenje) u organizaciji Linevet d.o.o. Nova Pazova, PIB 109960020 Šesta industrijska 10, 22330 Nova Pazova, Srbij, u daljem tekstu Organizator.

1. OPIS KONKURSA

Na osnovu najzanimljivije konkursne fotografije psa ili mačke ispod konkursne prijave na Fejsbuk stranicu @HillsPetSerbia tokom trajanja Konkursa, učesnik ima priliku da osvoji jednu nagradu na Konkursu.

2. TRAJANJE KONKURSA I ODREĐIVANJE POBEDNIKA

2.1 Takmičenje će se održati od utorka 14.05.2024. od 9:00h do nedelje 19.05.2024. 23:59 (u daljem tekstu Trajanje Konkursa), osim ako Organizator nije drugačije odredio.

2.2 Za potrebe Konkursa, Organizator će učesniku donirati sledeće nagrade:

1. Mesto: 2,5 kg Hill’s hrane

2. Mesto: Kutija za hranu 15L

3. Mesto: Mala činija za vodu & frizbi

4. Mesto - Poklon je odluka Organizatora

2.3 Bez nepotrebnog odlaganja nakon završetka trajanja takmičenja, Organizator konkursa odrediće ukupno 3 fotografije najzanimljivijeg posta - fotografija, čiji će autori dobiti neku od navedenih nagrada. Comment picker će izabrati prvoplasniranog, dok će drugo i treće mesto biti izabrani od strane organizatora. Učesnici priznaju i slažu se da će procena fotografije Organizatora biti zasnovana na njihovoj originalnost i kreativnu jedinstvenost i može odražavati subjektivno mišljenje Organizatora i Organizator nema obavezu prema učesnicima da opravda odluku.

2.4 Organizator će obavestiti svakog pobednika najkasnije 5 dana od završetka Konkursa (autora pobedničke prijave) putem komentara ispod konkursne objave na društvenoj mreži Meta (ranije Facebook Inc.) bez nepotrebnog odlaganja od izbora pobednika.

Istovremeno, organizator će sa dobitnikom pregovarati o detaljima uručenja nagrade. Ako do 5 dana nakon obaveštenja od strane Organizatora, pobednik ne odgovori na poruku od strane Organizatora, Organizator ima pravo da isključi učesnika i odredi kao drugog pobednik autora sledećeg najzanimljivijeg posta u nizu.

3. USLOVI UČEŠĆA NA TAKMIČENJU, USLOVI ZA PODNOŠENJE KONKURSNIH PRIJAVA

3.1 Na Konkursu može učestvovati fizičko lice starije od 18 godina sa dozvolom stalnog boravka sa sedištem u Republici Srbiji, koje će tokom trajanja Konkursa poslati u komentaru ispod konkursa objaviti najinteresantniju fotografiju

3.2 U razmatranje će se uzeti isključivo fotografije koje se nalaze u nastavku objave na Facebook stranici „Ljubimac nedelje“ (Pet of the Week)

3.3 Svaki učesnik Konkursa može učestvovati u Konkursu neograničeno po broju komentara, ali će samo jedan biti uzet u obzir za potrebe nagradnog konkursa svakog učesnika (tako da jedan učesnik može osvojiti samo jednu nagradu).

3.4 Učesnik prihvata i slaže se da je doprinos (komentari) učesnika ne smeju kršiti autorska prava trećih strana ili bilo koje patente, trgovačke marke, poslovne tajne ili druga vlasnička prava ili prava koji se odnose na zaštitu intelektualne svojine ili poverljivih informacija; (ili) krše bilo koje zakone, propise ili uredbe (uključujući, ali ne ograničavajući se na, one koje se odnose na zaštitu životinja, zaštitu potrošača, nelojalnu konkurenciju, antidiskriminacijsko ili obmanjujuće oglašavanje; ili razumno biti smatra se klevetničkim, uvredljivim, mržnjom, rasno ili verski uvredljivim pristrasan ili uvredljiv, nezakonito preteći ili uznemiravajući bilo koga pojedinac ili korporacija ili pretnja ili na bilo koji način narušavanje prava životinja (tj po nahođenju Organizatora). Organizator zadržava pravo da isključi iz Konkursi učesnika čija prijava krši ova Pravila. Za isključenje u nedoumici, objavljivanje posta će se smatrati kršenjem Pravila prikazuje psa čije su uši kupirane u suprotnosti sa Zakonom o dobrobiti životinja br.41/2009, o zaštiti životinja od okrutnosti, sa izmenama i dopunama. Objavljivanjem objave učesnik takođe potvrđuje da su sve osobe zarobljene na video snimku pristaje na objavu i obavezuje se da će organizatora obeštetiti od sve moguće štete nastale na osnovu neistinitosti takvog potvrda učesnika.

3.5 Učesnik Konkursa je saglasan sa korišćenjem njegovog doprinosa od strane Organizatora u okviru Konkursa i za predstavljanje Konkursa i njihovih rezultata na društvenim mrežama