NOVI PRISTUP ZDRAVLJU PROBAVE: Hill's GI Biome i i/d dijeta!

Datum objave: 29. 09. 2020.

Hill's GI Biome polako postaje revolucija na tržištu hrane za mačke i pse po pitanju rešavanja probavnih problema. No ipak - ne rešava sve! Pročitajte članak i saznajte zašto je još uvek glavna Hill'sova i/d dijeta!

... O MIKROBIOMU:

Želudačno-crevni mikrobiom predstavlja ekosistem sastavljen od milion različitih mikroorganizama (bakterija, protozoa, gljivica, virusa) koji žive u želudačno-crevnom traktu. Na njega utiču različiti faktori uključujući genetiku, starosnu dob jedinke, okolinu, bolesti probavnog sistema i israhranu.  Izraz mikrobiota predstavlja specifičnu zajednicu mikroorganizama jedinke ili okoline, pa ukoliko postoji disbalans u mikrobioti, takvo stanje opisujemo kao disbioza.
Tanko crevo nema sposobnost probavljanja hranjivih vlakana i zato vrlo lako dospevaju u debelo crevo. Topljiva vlakna važan su supstrat za bakterijske kolonije koje čine crevni mikrobiom. Metaboliziraju se pomoću procesa saharolize i fermentacije koji rezultuju produktima tzv. postbioticima. Mnogi postbiotici mogu biti korisni domaćinu. Masne kiseline kratkih lanaca su najčešće spominjani korisni postbiotici. Polifenole prirodno nalazimo u biljkama i njihova uloga je protiv upalna i antioksidativna. Iz vlakana ih otpuštaju i aktiviraju bakterije u debelom crevu, osiguravajući postbiotički učinak.

Tokom poslednjih nekoliko godina, Hill's Pet Nutrition aktivno radi istraživanja o mikrobiomu. Otkrio je kako posebna ActivBiome+ tehnologija sastavljena od mešavine sinergističkih prebiotičkih vlakana, pozitivno utiče na crevni mikrobiom, jedinstven za svaku jedinku. O značaju ove revolucionarne tehnologije govori i osvojena nagrada za inovacije u kategoriji hrane, dodataka prehrani i nutricionizma „Grand Prix of Veterinary Innovation 2019“ dodeljena na veterinarskom kongresu u Lionu u organizaciji Francuske asocijacije veterinara  male prakse. Više o samim nagradama na https://innovationveterinaire.com/ .

ŠTA JE ACTIVBIOME+ TEHNOLOGIJA?

Hill's Prescription Diet Gastrointestinal Biome sadrži ActivBiome+ tehnologiju. 

To je posebna mešavina sinergističkih prebiotičkih vlakana koja deluju pomoću jedinstvenih bakterija u debelom crevu omogućujući rast korisnih bakterija i produkciju postbiotika. Pospešujući rast korisnih bakterija, ActivBiome+ sprečava rast nepovoljnih bakterija i produkciju njihovih metabolita. Izvori vlakana u ActivBiome+ tehnologiji posebno su izabrani jer imaju više različitih funkcija i izvor su polifenola. 

Bakterije fermentiraju vlakna i proizvode produkte korisne za creva, otpuštaju i aktiviraju antioksidativne i protivupalne polifenole.

KAKO ACTIVBIOME+ TEHNOLOGIJA UTIČE NA ZDRAVLJE PROBAVE?

Serija studija provedena u Hill's Pet Nutrition centru prikazuje kako deluje ActivBiome+ tehnologija i klinički dokazuje poboljšanje prilikom dodavanja prebiotičkih vlakana u hranu. I kod pasa i mačaka zabeleženo je poboljšanje zdravlja crevnog mikrobioma. Psima se takođe poboljšao kvalitet stolice.

Istraživanje sprovedeno nad zdravim i psima s hroničnim, rekurentnim enteritisom ili gastroenteritisom uključivalo je dodatak ActivBiome+ tehnologije u hrani bogatoj hidroliziranim belančevinama i u hrani obogaćenoj žitaricama u periodu od 56 dana. Svi psi čija je prehrana uključivala ActivBiome+ tehnologiju u ovom istraživanju imali su značajno poboljšanje kvaliteta stolice, uključujući i one s hroničnim enteritisom/gastroenteritisom.

Takođe je primećen značajan rast korisnih bakterija (Lachnospira sp.) te pad patogenih (Desulfovibrio sp.) u crevima testiranih pasa. Ova pozitivna promena mikrobioma rezultovala je povećanom proizvodnjom pozitivnih postbiotika. ActivBiome+ tehnologija značajno povećava crevni nivo određenih polifenola i masnih kiselina kratkih lanaca. One pomažu smanjenju pH creva, stvarajući uslove koji pogoduju rastu korisnih bakterija. Potencijalno štetni postbiotici (crevni poliamini) beležili su smanjene nivoa pod uticajem ActivBioma+. Slično istraživanje sprovedeno nad 28 zdravih mačaka pokazalo je da ActivBiome+ tehnologija ima jednak uticaj na mačji crevni mikrobiom.

NOVA TEHNOLOGIJA ACTIVBIOME+ DOKAZANO DELUJE

 • Hrani jedinstveni crevni mikrobiom ljubimca i podstiče rast korisnih crevnih bakterija;
 • Aktivira mikrobiom koji oslobađa i metabolizuje polifenole dobijene iz vlakana u protiv-upalne i antioksidativne postbiotike;
 • Povećava produkciju masnih kiselina kratkih lanaca koje pozitivno utiču na crevne stanice;
 • Podstiču zdraviji kvalitet stolice kod zdravih pasa i kod pasa obolelih od enteritisa.

SPREČENA POJAVA SIMPTOMA KOD 100% PASA

KADA PREPORUČITI HILL'S PRESCRIPTION DIET GASTROINTESTINAL BIOME

 • Kod enteropatija koje su reaktivne na vlakna;
 • Kod hroničnih proliva uzrokovanih dugotrajnom primenom antibiotika;
 • Kod začepljenja creva i mačjeg megakolona;
 • Kod hroničnog proliva nepoznatog uzroka.

ULOGA HILL'S PRESCRIPTION DIET i/d DIJETE

Bez obzira na značajne prednosti Gastrointestinal Bioma, činjenica je da ova dijeta ne može zameniti primarnu funkciju Hill'sove i/d dijete namenjene za želudačno crevne poremećaje.

Polazeći od osnovnog pristupa želudačno-crevnoj patologiji s obzirom na udeo masti u prehrani, Hill's Prescription Diet i/d će i dalje biti vaš prvi izbor kod patologija koje ne zahtevaju restrikciju masti, odnosno tolerišu masti prosečne vednosti 15%. To su prvenstveno sledeća stanja:

 • Enteritisi (akutni i hronični);
 • Slaba asimilacija hranjivih supstanci (maldigestija);
 • Kolitis;
 • Egzokrina insuficijencija gušterače (uz zamenske enzime);
 • Rekonvalescencija.

S druge strane, kod stanja koja zahtevaju restrikciju masti (5-7%) preporučite Hill's Prescription Diet i/d Low Fat. Preporuka i/d Low Fat hrane ide prvenstveno kod:

 • Pankreatitisa;
 • Proširenja limfnih žila creva;
 • Hiperlipidemije;
 • Gastritisa (manje masti podstiče brže pražnjenje želuca i smanjuje mogućnost povraćanja).