Previcox L 227 mg, tableta za žvakanje, za pse, 3 x 10 kom

Šifra: BI10130386
EAN: 3661103020707
Opis proizvoda

PREVICOX, tableta za žvakanje
Za primenu na životinjama - za pse.
Za ublažavanje bolova i zapaljenskih stanja povezanih sa osteoartritisom kod pasa.
Za ublažavanje postoperativnih bolova i zapaljenskih stanja povezanih za operacijama mekih tkiva, ortopedskim i operacijama na zubima, kod pasa.

Jedna tableta za žvakanje PREVICOX 227 mg sadrži:
Aktivna supstanca:
Firokoksib 227 mg

Pomoćne supstance:
laktoza, monohidrat; celuloza, mikrokristalna; Chartor Hickory Smoke, ukus dima; hidroksipropilceluloza; kroskarmeloza-natrijum; magnezijum-stearat; Caramel (E - 150d), boja; silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; žuti gvožđe-oksid (E172); crveni gvožđe-oksid (E172).

Način primene: za oralnu upotrebu. Primenjuje se doza od 5 mg na 1 kg t.m. jednom dnevno.
Za ublažavanje postoperativnih bolova i zapaljenskih stanja, tretiranje se može započeti oko 2 časa pre operacije i nastaviti do 3 dana uzastopno, prema potrebi.

Nakon ortopedske operacije, u zavisnosti od uočenog odgovora, tretman se po istom propisanom dnevnom rasporedu, može nastaviti nakon prva 3 dana primene, na osnovu procene nadležnog veterinara.

Oralna primena sprovodi se:

Telesna masa (kg) Broj tableta (227 mg) za žvakanje prema njihovoj veličini Raspon (mg/kg)
18,6 - 22,5 0,5 5,0 - 6,1
22,6 - 34,0 0,75 5,0 - 7,5
34,1 - 45,0 1 5,0 - 6,7
45,1 - 56,0 1,25 5,1 - 6,3
56,1 - 68,0 1,5 5,0 - 6,1
68,1 - 79,0 1,75 5,0 - 5,8
79,1 - 90,0 2 5,0 - 5,7


Ovaj veterinarsko-medicinski proizvod izdaje se samo na veterinarski recept.
Pre primene pažljivo pročitajte uputstvo o veterinarsko-medicinskom proizvodu! O rizicima i nuspojavama posavetujte se s veterinarom.

KONTRAINDIKACIJE:
Ne sme se primenjivati kod gravidnih ili kod kuja u laktaciji.
Ne koristiti kod životinja koje su mlađe od 10 nedelja ili je njihova telesna masa manja od 3 kg.
Ne koristitit kod životinja kod kojih je postoji gastrointestinalno krvarenje, poremećaji u krvnoj slici ili hemoragični poremećaji.
Ne primenjivati istovremeno s kortikosteroidima ili drugim nesteroidnim antiinflamatornim lekovima (NSAID).

KARENCA:
Nije primenljivo.

UPOTREBA TOKOM GRAVIDITETA I LAKTACIJE:
Lek se ne sme primenjivati kod gravidnih ili kod kuja u laktaciji.
U labaratorijskim ispitivanjima na kunićima dokzana je maternotoksišni i fetotoksični efekat pri primeni doza približnim dozama preporučenim za terapiju pasa.

Naziv i adresa nosioca dozvole za lek:
BOEHRINGER INGELHEIM SERBIA D.O.O. BEOGRAD, Milentija Popovića 5a, Beograd, Republika Srbija

Karakteristike proizvoda
Farmaceutski oblik Tableta
Farmakoterapijska grupa Protivupalne i antireumatske nesteroidne supstance
Injekcione supstance Firokoksib
Ciljne vrste životinja Pas
Uslovi izdavanja Izdavanje na recept
Česta pitanja

Kome je namenjen web shop?

Ovo je B2B web shop i namenjen je isključivo našim poslovnim partnerima i nije namenjen fizičkim licima.
Ukoliko niste naš poslovni partner možete nas kontaktirati ili zatražiti pristup putem online obrasca.

Kako koristiti web shop?

Korišćenje započinje prijavom. Nakon prijave možete videti vaše osnovne uslove i naručivati proizvode koji su vam dostupni u zavisnosti od prodajnog kanala.

Kako naručiti?

Nakon što ste se prijavili započinjete s korišćenjem web shopa. Izrada narudžbine je ista kao u svim klasičnim web shopovima. Nakon što ste odabrali proizvod, ili više njih, uneli željenu količinu i stavili proizvod u korpu, prikazuje vam se dijaloški prozor na kojem su vam ponuđeni:

  • Nastavi kupovinu
  • Pregled vaše korpe
  • Završi kupovinu

Ako pritisnete „Završi kupovinu“ dolazite do zadnjeg koraka narudžbine u kojoj je za svaki slučaj potrebno pregledati podatke o dostavi i naručene proizvode i  pritisnuti ˝Kreiraj narudžbinu˝. Nakon toga sve informacije o narudžbini vam stižu putem e-mail adrese.

Ako se odlučite na ˝Pregled korpe˝, koja se također nalazi i u gornjem desnom uglu ekrana, imate opciju da promenite sadržaj narudžbine. Kada ste odlučili da želite da napravite narudžbinu, pritisnite ˝Završi kupovinu“. Sada dolazite do zadnjeg, prethodno opisanog koraka kreiranja narudžbine.

Naravno, uvek se možete vratiti na naslovnu stranicu i nastaviti s izradom narudžbine.