FRONTLINE Combo Spot-on Cat, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 3 x 0.5 mL

Šifra: BI10128827
EAN: 3661103006329
Opis proizvoda

FRONTLINE Combo Spot-on Cat, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 50 mg/0.5 mL + 60 mg/0.5 mL
Za primenu na životinjama.

Za tretman mačaka:

 • Upotrebljavati protiv infestacije buvama, samostalne ili udružene sa infestacijom krpeljima i/ili pavašima.
 • Eliminacija buva (Ctenocephalides spp.): Insekticidna efikasnost protiv novih infestacija sa odraslim buvama traje 4 nedelje. Prevencija umnožavanja buva inhibicijom razvoja jaja (ovicidna aktivnost), larvi i lutki (larvicidna aktivnost) poreklom od jaja položenih od odraslih buva traje 6 nedelja po aplikaciji.
 • Eliminacija krpelja (Ixodes ricinus, Dermacentor variabilis, Rhipicephalus sanguineus): Lek ima dugotrajnu akaricidnu efikasnost do 2 nedelje protiv krpelja (zasnovano na eksperimentalnim podacima).
 • Eliminacija pavaši (Trichodects canis).
 • Lek može da se koristi kao deo tretmana za kontrolu alergijskog dermatitisa koji izazivaju buve.


Za tretman feretki:

 • Koristiti protiv infestacije buvama, samostalne ili udružene sa infestacijom krpeljima.
 • Eliminacija buva (Ctenocephalides spp.): Insekticidna efikasnost protiv novih infestacija sa odraslim buvama traje 4 nedelje. Prevencija umnožavanja buva inhibicijom razvoja jaja (ovicidna aktivnost), larvi i lutki (larvicidna aktivnost) poreklom od jaja koja su snele odrasle buve naredne četiri nedelje nakon aplikacije.
 • Eliminacija krpelja (Ixodes ricinus): Lek ima perzistentnu akaricidnu efikasnost u trajanju do 4 nedelje protiv krpelja (zasnovano na eksperimentalnim podacima).


Samo za spoljnu upotrebu-upotreba nakapavanjem.

Jedna pipeta sa 0.5 mL odgovara pojedinačnoj dozi za mačke. Lek se primenjuje lokalnim nakapavanjem na kožu. Minimalni razmak između tretmana je 4 nedelje.

Jedna pipeta sa 0.5 mL odgovara pojedinačnoj dozi za feretke. Lek se primenjuje lokalnim nakapavanjem na kožu. Minimalni razmak između tretmana je 4 nedelje.

1 pipeta sa 0.5 mL rastvora za lokalno nakapavanje na kožu sadrži:

Aktivne supstance:
Fipronil 50.00 mg
S-metopren 60.00 mg

Pomoćne supstance:
Butilhidroksianizol (E320) 0.10 mg
Butilhidroksitoluen (E321) 0.05 mg

Ostale pomoćne supstance: etanol; polisorbat 80; polividon; dietilenglikolmonoetiletar.

KONTRAINDIKACIJE:
U nedostatku dostupnih podataka, lek ne bi trebalo koristiti kod mačića mlađih od 8 nedelja starosti i/ili lakših od 1 kg tjelesne mase.
Preparat ne treba koristiti kod feretki mladjih od 6 meseci starosti.
Ne koristiti kod bolesnih (sistemske bolesti, groznica...) ili rekonvalescentnih životinja.
Ne koristiti kod kunića, jer se mogu pojaviti neželjene reakcije na lek pa čak i smrtni ishod.
Ne koristiti u slučaju preosetljivosti na aktivne supstance ili na bilo koju od pomoćnih supstanci.

KARENCA:
Nije primenljivo.

UPOTREBA TOKOM GRAVIDITETA I LAKTACIJE:
Mačke: Preparat se može koristiti tokom graviditeta i laktacije.

Feretke: Labaratorijska ispitivanja kod mačaka nisu pokazala teratogene, fetoksične, maternotoksišne efekte. Svaki tretman skotne ženke feretke zato treba da bude učinjen u skladu sa precnom prednosti/rizika od strane odgovornog veterinara.

Naziv i adresa nosioca dozvole za lek:
BOEHRINGER INGELHEIM SERBIA D.O.O. BEOGRAD, Milentija Popovića 5a, Beograd, Republika Srbija

Karakteristike proizvoda
Farmaceutski oblik Otopina za nakapavanje na kožu
Farmakoterapijska grupa Ektoparazitik
Injekcione supstance Fipronil, S-metopren
Ciljne vrste životinja Mačka, Feretke
Uslovi izdavanja Izdavanje bez recepta
Česta pitanja

Kome je namenjen web shop?

Ovo je B2B web shop i namenjen je isključivo našim poslovnim partnerima i nije namenjen fizičkim licima.
Ukoliko niste naš poslovni partner možete nas kontaktirati ili zatražiti pristup putem online obrasca.

Kako koristiti web shop?

Korišćenje započinje prijavom. Nakon prijave možete videti vaše osnovne uslove i naručivati proizvode koji su vam dostupni u zavisnosti od prodajnog kanala.

Kako naručiti?

Nakon što ste se prijavili započinjete s korišćenjem web shopa. Izrada narudžbine je ista kao u svim klasičnim web shopovima. Nakon što ste odabrali proizvod, ili više njih, uneli željenu količinu i stavili proizvod u korpu, prikazuje vam se dijaloški prozor na kojem su vam ponuđeni:

 • Nastavi kupovinu
 • Pregled vaše korpe
 • Završi kupovinu

Ako pritisnete „Završi kupovinu“ dolazite do zadnjeg koraka narudžbine u kojoj je za svaki slučaj potrebno pregledati podatke o dostavi i naručene proizvode i  pritisnuti ˝Kreiraj narudžbinu˝. Nakon toga sve informacije o narudžbini vam stižu putem e-mail adrese.

Ako se odlučite na ˝Pregled korpe˝, koja se također nalazi i u gornjem desnom uglu ekrana, imate opciju da promenite sadržaj narudžbine. Kada ste odlučili da želite da napravite narudžbinu, pritisnite ˝Završi kupovinu“. Sada dolazite do zadnjeg, prethodno opisanog koraka kreiranja narudžbine.

Naravno, uvek se možete vratiti na naslovnu stranicu i nastaviti s izradom narudžbine.